Reklame Energitransport

Promotering

En kortversjon av reklame gjort for Energitransport AS i anledning deres 10 års jubileum. Energitransport er en forhandler innenfor parafin, fyringsolje, diesel og smøreolje til privatpersoner, landbruk og bedriftskunder i Trøndelag. Prosjektet var to delt og besto av en lengre video med egenlaget firmalåt til sosiale medier og en kortere versjon som var ment for å presentere firmaet på møter med investorer og lignende.

Lengre versjon med firmasang:
Youtube
Facebook

 

Se flere filmprosjekter her