Norsk Geologisk Forening, Vinterkonferansen

Plakat design

Vinterkonferansen er en årlig konferanse som arrangeres av Norsk Geologisk Forening. NGF er en upolitisk, tverrfaglig og vitenskapelig forening stiftet i 1905.

Vinterkonferansen er en arena for alle disipliner innen geofaget, med et mål om å bidra til kunnskapsdeling, nettverksbygging, inspirasjon og faglig påfyll.

Plakaten består av en illustrasjon som skal gjenspeilet årets tema «Geoscience in a changing world». Geofaget har utviklet seg fra den tid mannlige, dresskledde geologer var ute med hakke, notatbok og blyant. Til dagens geologer som har med seg droner, datautstyr, der det graves mindre men analyseres mer igjennom bilder fotografert gjennom bakken for å se hvordan topografien er.

 

Se flere designprosjekter her