NMSU – Infographics

Animasjonsvideoer

Utdrag fra to av animasjonsvideoene vi har laget for NMSU

Animasjon er en fantastisk måte å formidle informasjon på. Det er et flott hjelpemiddel for å holde seeren engasjert i det avsender ønsker å formidle. I dette tilfellet er det en snakk om en Beredskapsplan og et foredrag om interkulturell kommunikasjon.