Mind: Psykisk Helse på arbeidsplassen

Animasjonsvideoer

Hva er egentlig et godt liv? Dette er jo egentlig et av de viktigste spørsmålene som finnes – da det er noe alle ønsker seg, både for seg selv og de som betyr noe for oss. Det er mye mer til et godt liv enn bare å ha det bra.

 

Mind: har lenge holdt foredrag og workshops om psyisk helse. Allerede før Korona kom jobbet Mind: med å produsere digitale videomoduler av sine kurs. Da de kontaktet oss ønsket de å utforske bruken av animasjon for å heve pedagogikken i filmene, samt skape god variasjon i det visuelle utrykket.

Utrolig lærerikt og viktig e-læringskurs om Psykisk Helse i arbeidslivet.