Visualisering av hytte

3D Design

Visualisering av laftehytte for Stråndbygg som bygges ved hyttefeltet Damtjønna i Selbu. Prosjektet bestod av å produsere reklamemateriale for nett. Dette inkluderte å 3D modellere hytta innvendig og utvendig, så ferdigstille bildene for et bredt bruksområde på nett.

Verdien av å ha bildemateriale av bygg før en byggeprosess er startet er stor. Potensielle kjøpere kan enkelt få et godt intrykk av hvordan det ferdige bygget vil bli. Noe som kan bidra til å gjøre avgjørelsen enklere for kjøperen.

Hytta ble solgt for 4.910.000 kroner og satte prisrekord på en hytter solgt i Selbu.